Náhradné vozidlá

Program servisných vozidiel

Náhradné vozidlá slúžia pre prípady bežnej údržby, opravy, garančné opravy a opravy po nehode.

 

MG ZS

 

 MG ZS: 15,49 € s DPH

+ denný limit na 100km, pri prekročení 0,18€ s DPH za 1 km

 

Ponuka odvozu

v rámci určenej trasy

Odchody: 7:50, 8:50

Trasa:

Panónska cesta, Most SNP, Staromestská, Štefánikova, Šancová, Račianske mýto, Trnavské mýto, Krížna, Karadžičova, Dostojevského rad, Vajanské nábrežie, Rázusovo nábrežie, Most SNP, Panónska cesta